Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję.

Sadpal I i Sadpal II

„ SADPAL"

  Katalizator do spalania sadzy dodatek do paliw stałych

Niepalny, niewybuchowy, nietoksyczny

Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych (smolistych),w każdym miejscu kotła – palenisko - komora spalania – częściowo przewody kominowe do końcowego produktu – dwutlenku węgla i wody. 

 

                     REGULARNE  STOSOWANIE „SADPALU” ELEMINUJE:

 

1.  zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),

2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,

3.  emisję tlenku węgla do atmosfery,

 

POWODUJE OBNIŻENIE:  

 

1.  obniża częstotliwość czyszczenia pieców, kominków z sadzy (złogów),

2.  emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,

3.  zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,

4.  w spalinach zawartości SO 2  i  NOx o 10-20%,

5.   szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny – wkłady kominowe,

6.  temperatury spalin o 100ºC (obniżenie zużycia paliwa o 5%),

7. ogranicza zapalanie się sadzy w kominie.

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”:

 

            SADPAL” jest zielonym proszkiem – mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 340°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu – dwutlenku węgla i wody. Stosowanie „SADPALU” nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny – przeciwnie, przedłuża ich żywotność  (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20). „SADPAL” nie jest środkiem palnym, toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych. „SADPAL” likwiduje sadzę, tlenek węgla i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5 - 10% jest efektem ich związania przez składniki „Sadpalu”.

„SADPAL” wykazuje działalność w następujących grupach:

 

- działanie czyszczące powierzchni kotłów,

- poprawianie procesów spalania – zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,

- obniżenie emisji SO 2   i NOx,

- ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,

- obniżenie zapylenia.

    Systematyczne stosowanie „Sadpalu” w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów – złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym.  Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu „Sadpalu” – w wyniku wypalenia lepiszcza  jakim jest sadza – skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco – ścianki pieca pozostają czyste. „SADPAL” nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.  Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, pelletami, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.

    SPOSÓB UŻYCIA:

Po rozgrzaniu paleniska, wysypać w ilości odpowiadającej objętości czubatej łyżeczki „Sadpalu” prosto w ogień – na żar (do dozowania stosować plastykowe łyżeczki). Po około 30 minutach w razie potrzeby wsypać drugą porcję, w taki sam sposób. Przy systematycznym stosowaniu wystarczy czubata łyżka na 2 – 4 kg żaru. W każdym piecu i kominku inaczej przebiegają procesy spalania, a z tym wiąże się sposób podawania „Sadpalu”. Ogólnie lepiej jest podać mniej, a częściej – dopóki nie dobierzemy optymalnej dawki. Do paliw suchych – węgiel, drewno, trociny – daje się mniejsze dawki; przy paliwach mokrych, o niższej kaloryczności – stosuje się dawki wyższe.

 

UWAGA – do kominków ze względu na sposób dozowania i właściwości producent zaleca „Sadpal II” w saszetkach.

 

      OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU” EFEKTY EKOLOGICZNE :

 

-               likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,

-               likwidacja benzopirenu,

-               obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,

-               obniżenie poziomu emisji  SO 2   o 10-20% i NOx o 5-10%,

-               obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,

-               obniżenie emisji pyłów.

UWAGA!!! 

SADPAL” jest mieszaniną soli nieorganicznych bardzo higroskopijnych. Wilgotność „Sadpalu” waha się w przedziale 15 – 30 procent i jest uzależniona od wilgotności otoczenia.W dniach o bardzo wysokiej wilgotności powyżej 80 procent wstrzymujemy produkcję. Ponieważ wyprodukowany „Sadpal” w tych warunkach w części nim dotrze do odbiorcy posiada wilgotność zbliżoną do 30 procent, może się zdarzyć, że i przekroczy 40 procent ( bardzo mokry). O ile się zdarzy, że „Sadpal” złożony w wilgotnym miejscu nadmiernie zwilgotnieje, należy woreczek otworzyć i pozostawić w suchym i przewiewnym miejscu – nastąpi odparowanie. Produkt przed wrzuceniem do ognia należy rozkruszyć. Nie wolno wrzucać zbrylonego bo zadziała tylko część zewnętrzna, a środek bryłki „niedopalony” opadnie do popielnika. Nadmienia się, że wilgotność „Sadpalu” nie ma wpływu na skuteczność. Zarówno te o wilgotności co 15 procent (pylisty) i ten co 30 procent (dający się ugnieść w grudę) i ten powyżej 30 procent mają te same właściwości. Nadmierna wilgotność jest tylko utrudnieniem w dozowaniu, ma nienajlepszy wygląd estetyczny. W celu uniezależnienia się od wilgotności otoczenia wprowadzono na rynek „Sadpal II”. Jest to produkt wykonany w innej technologii. W pierwszej wersji miał być używany tylko do kominków opalanych drzewem. Szybko się jednak przyjęło stosowanie „Sadpalu II” przez użytkowników małych piecy CO, piecy opalanych pelletami, piecy dwukomorowych i całej palety piecy nowej generacji. „Sadpal II” jest niezależny od wilgoci otoczenia, jest wygodny w użyciu ponieważ określoną ilość w saszetce (12,5, 25, 50, 100g) wrzuca się na żar w zależności od potrzeb i pieca. Wygoda niestety jest nieco droższa, koszt produkcji „Sadpalu II” jest znacząco wyższy od „Sadpalu”.

 

,,SADPAL” II

Katalizator do spalania sadzy

Dodatek do paliw stałych w kominkach, małych piecach CO,  piecach na pellety,  piecach dwukomorowych, oraz piecach nowej generacji. 

Służy do  dopalania sadzy w każdym miejscu pieca

(palenisko, komora spalania)

 

NIE JEST WYBUCHOWY, PALNY ANI TOKSYCZNY

 

 

REGULARNE  STOSOWANIE „SADPALU” ELEMINUJE: 

1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),

2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,

3.  emisję tlenku węgla do atmosfery,

 

POWODUJE OBNIŻENIE:

1. obniża częstotliwość czyszczenia pieców, kominków z sadzy (złogów),

2.  emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,

3. zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,

4.  w spalinach zawartości SO 2  i  NOx o 10-20%,

5. szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny – wkłady kominowe,

6.  temperatury spalin o 100ºC (obniżenie zużycia paliwa o 5%),

7. ogranicza zapalanie się sadzy w kominie.

 

       WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”:

Istotą ,,SADPALU” II jest rozdrobnienie poniżej 150 mikronów i wilgotność 7-10% wagowych. To rozdrobnienie ma szczególną wagę w kominkach opalanych drewnem. Im drobniejsze ziarna preparatu tym lepsza przyczepność, większa powierzchnia styku drobiny - drewna, a tym samym poprawa efektywności preparatu rzędu 25-30%. Stosowanie ,,SADPALU”II nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie).  ,,SADPAL” II nie jest środkiem palnym, wybuchowym ani toksycznym, przedawkowanie nie grozi żadnymi konsekwencjami. Z powodzeniem jest stosowany u tysięcy odbiorców indywidualnych.  ,,SADPAL” II likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki ,,SADPALU”.

   ,,SADPAL” II wykazuje działalność w następujących grupach:

 

 - działanie czyszczące powierzchni kotłów,

- poprawienie procesów spalania- zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,

- obniżenie emisji SO2 i NOx,

 - ograniczenie korozji nisko i wysokotemperaturowej,

 - obniżenie zapylenia,

          Systematyczne stosowanie ,,SADPALU” II w proporcji 2 kg na 1 tonę paliwa stałego

      powoduje likwidację osadów, złogów w piecach i kominkach utrzymując ich sprawność

      w okresie grzewczym.

        

SPOSÓB UŻYCIA: 

    Do kominków, piecy na pellety i pieców C.O. i innych wrzuca się całą saszetkę(opakowanie papierowe) na żar, następnie sprawdza się po 30 – 40 minutach, w razie potrzeby wrzucamy drugą. Praktyczną wskazówką ponownego użycia jest osadzenie się sadzy na drzwiczkach kominka, pieca.Wielkość opakowania zależy od wielkości kominka, pieca. Produkt jest pakowany w następujących wagach –50 i 100 g. Orientacyjna dawka to saszetka 50 gramów, na 4-6 kg żaru, w piecach na pellety wrzuca się saszetkę na retortę z paliwem. Dawkę i tak należy ustalić doświadczalnie, nie ma obawy przedawkowania, niedobór zaś będzie widoczny na ściankach kominka pieca. Dodatek ,,SADPALU” II daje wizualne doznania w kolorach płomieni (żółto - niebieski).

 

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU” EFEKTY EKOLOGICZNE : 

-               - likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,

-               -  likwidacja benzopirenu,

-              -  obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,

-              -   obniżenie poziomu emisji  SO 2   o 10-20% i NOx o 5-10%,

-               - obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,

-              -    obniżenie emisji pyłów.

EFEKTY EKONOMICZNE:

       - oszczędność węgla 10-20%,

      -  utrzymywanie w sprawności pieców w okresie grzewczym poprzez bieżącą

          likwidację powłok - złogów,

      - ograniczenie mechanicznego czyszczenia pieców,

      - ograniczenie przestojów związanych z czyszczeniem pieca z sadzy- złogów,

      - przedłużenie żywotności konstrukcji stalowych pieca i instalacji grzewczej,

      - polepszenie sprawności urządzeń odpylających

 

© Skwat 2006  Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, biaystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe